НАБАВКА НОВЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

Извршена је планска набавка нове механизације за потребе ефикаснијег рада на позицијама одржавања канала, уклањања високе и ниске вегетације, као и механизације за унапређење и повећање ефикасности грађевинског сектора.