Извршена је планска набавка нове механизације за потребе ефикаснијег рада на позицијама одржавања канала, уклањања високе и ниске вегетације, као и механизације за унапређење и повећање ефикасности грађевинског сектора.

У том циљу, током јуна месеца извршили смо набавку два велика трактора McCORMICK G-MAX 125-4 E (RP75) и два тракторска тарупа HYMACH, а основна намена ових машина је уклањање крупније вегетације.

Извршили смо набавку и два мања трактора McCORMICK T115-4 MAX SYNCHRO SHUTTLE T3 (RS23) за потребе и унапређења транспорта, радова на кошењу вегетације и хемијског третирања. У том циљу набавили смо две приколице и савремену 12 м прскалицу.
Затим, у току јула месеца извршили смо набавку комбиноване машине JCB типа 4CX ECO и тиме појачали капацитет и ефикасност грађевинског сектора.