VD Šajkaška

SAJT JE U REKONSTRUKCIJI MOLIMO VAS POSETITE NAS USKORO


Vodoprivredno društvo ŠAJKAŠKA d.o.o. Novi Sad

Beogradski kej 7, Novi Sad
Telefon: +381 21/557-255; Fax: +381 21/457-649; E-mail: office@sajkaska.co.rs
Radno vreme: 7:00 / 15:00 h; PIB: 100726750

DIREKTOR
Slobodan Milić
office@sajkaska.co.rs

TEHNIČKI DIREKTOR
Predrag Vučurović dipl.inž.
tel. 062 778602
predrag.vucurovic@sajkaska.co.rs

SEKTOR MELIORACIJA
Ranka Borovčanin dipl.inž
tel. 062 778671
ranka.borovcanin@sajkaska.co.rs

SEKTOR ZA ZAŠTITU VODA I ŠUMARSTVO
Milisav Macanović dipl.inž
tel. 062 778603
macanovic@sajkaska.co.rs

SEKTOR OPERATIVE
Dušan Isajlović dipl. inž.
tel. 062 778604
dusan.isajlovic@sajkaska.co.rs