ПОДАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ПОСЛОВНИХ ПАРТНЕРА ПО ЗАКОНУ О ПОРЕЗУ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ
Шифра комитета
 • Порески индентификациони број ПИБ: СР 100726750
 • Матични број: 08041202
 • Регистарски број: 8227010538
 • Фирма (пун назив): Водопривредно друштво “ШАЈКАШКА“ д.о.о. Нови Сад
 • Фирма (скраћени назив): ВД “ШАЈКАШКА“ д.о.о. Н.Сад
 • Име и презиме овлашћеног лица: Слободан Милић, директор
 • Општина: Нови Сад
 • Место: Нови Сад
 • Назив улице и број: Београдски кеј 7
 • Број телефона: 021/557-255 021/557-933
 • Број факса: 021/457-649
 • е-маил: office@sajkaska.co.rs
 • Обвезник ПДВ: ДА 126080664
Подаци о делатности
 • (стара шифра 03030)
  Изградња хидротехничких објеката
  Шифра делатности: 4291
Лиценца
ИСО И ОХСАС СТАНДАРДИ
Подаци о рачунима у банци
 • Banca Intesa ад Нови Сад
  160-170302-69
 • ОТП банка Србија ад Нови Сад
  325-9500700006843-36
 • Трезор
  840-604743-90