РАДОВИ НА СТАБИЛИЗАЦИЈИ ОДБРАМБЕНОГ НАСИПА КОВИЉ – НОВИ САД НА ДЕОНИЦИ Д.10.2

Крајем маја месеца завршили смо радове на стабилизацији насипа Ковиљ – Нови Сад којима је обухваћена поправка туцаничког застора, банкине насипа, косине насипа и насипских рампи.