У оквиру редовног одржавања канала на територији града Новог Сада средином октобра месеца завршени су радови на зацевљењу дела канала на Клиси.

У оквиру редовног одржавања канала на територији града Новог Сада средином октобра месеца завршени су радови на зацевљењу дела канала на Клиси иза месаре “Матијевић”, а који повезује атмосферски канал уз Темерински пут са каналом Ада. Укупно је зацевљено 110 м канала префабрикованим бетонским цевима Ø 1000 са три шахта на траси и крилним зидовима.