У оквиру уређења делова каналске мреже на подручју града Новог Сада до средине месеца јуна завршени су радови на зацевљењу отвореног атмосферског канала Т-801 у Адицама.

У улици Богдана Поповића до укрштања са улицом Десанке Максимовић у дужини 68 м. Зацевљење канала је извршено постављањем префабрикованих армирано-бетонских цеви Ø 1.000 са геотекстилом, као и формирањем два шахта и сливника на траси канала.