У оквиру уређења делова каналске мреже на територији града Новог Сада до краја месеца јуна предвидели смо крај радова на зацевљењу отвореног атмосферског канала Т-800 у Ветернику у улици Борислава Пекића, између улица Мије Алексића и Сомборске рампе у дужини 190 м. Зацевљење канала се изводи постављањем префабрикованих армирано-бетонских цеви Ø 1.000 са четири шахта и сливницима на траси канала.