Црпне станице су објекти који воду из главних канала са брањене стране насипа пребацују у реципијенте (реку Дунав и Тису).

Црпна станица Визић, изграђена је 1956 године. Има два агрегата укупног капацитета 0,9 м3/сец, два електромотора и једну муљну пумпу.

PDF

Црпна станица Футог, изграђена је 1957 године. Има два агрегата укупног капацитета 0,97 м3/сец, два електромотора, муљну и вакум пумпу.

PDF

Црпна станица Ветерник, изграђена је 1958 године. Има два агрегата укупног капацитета 0,87 м3/сец, два електромотора, (један већи и један мањи) једну муљну пумпу и један евакуациони уређај.

PDF

Црпна станица Телеп, изграђена је 1963 године. Има два агрегата укупног капацитета 0,46 м3/сец,   два електромотора и једном муљном  пумпом.

PDF

Crpna stanica Vrbak, izgrađena je 1958 godine. Ima jedan agregat ukupnog kapaciteta 1 m3/sec, jedan elektromotor sa reduktorom i jednu muljnu pumpu.

PDF

Црпна станица Калиште, изграђена је 1936 године. Има два агрегата укупног капацитета 3,4 м3/сец, два електромотора,  и вакум пумпу.

PDF

Црпна станица Дунавац је изграђена је 1964. године, има два агрегата укупног капацитета 3,6 м3/сец (мала и велика црпка), два електромотора, муљну пумпу и два евакуациона уређаја.

PDF

Црпна станица Ковиљ, изграђена је 1964 године. Има два агрегата укупног капацитета 2,35 м3/сец, два електромотора, муљну пумпу и два евакуациона уређаја.

PDF

Crpna stanica Titel stara, izgrađena je 1965 godine. Ima dva agregata ukupnog kapaciteta 2,4 m3/sec, dva elektromotora, dve vakum pumpe i jednu muljnu pumpu.

PDF

Crpna stanica Titel nova, ima tri agregata ukupnog kapaciteta 4,5 m3/sec, ukupno  tri elektromotora.

PDF
PDF

Црпна станица Лок нова, Има четири агрегата укупног капацитета 6 м3/сец, укупно четири електромотора.

PDF

Црпна станица Мошорин, Има два агрегата укупног капацитета 1,4 м3/сец,   два електромотора, једном муљном и једном вакум пумпом.

PDF

Црпна станица Ђурђево, има два агрегата укупног капацитета 1,7 м3/сец, два електромотора, муљну и вакум пумпу.

PDF

Црпна станица Врбица, има два агрегата укупног капацитета 3,6 м3/сец, два електромотора (један већи и један мањи), два евакуациона уређаја и једну муљну пумпу.

PDF

Црпна станица Жабаљ, има пет агрегата укупног капацитета 9,5 м3/сец, пет електромотора и два евакуациона уређаја.

PDF