У другој половини октобра месеца приступили смо радовима у оквиру уређења насипа леве обале Дунава у сектору Д.10., на деоници Д.10.4. Предвиђено је уклањање растиња, стабала и дивљих депонија смећа и отпада са косине насипа и принасипског појаса у укупној дужини од 3.980 метара, од стац. км 44+065 до стац. км 48+045 и довођење профила насипа у пројектовани облик. Основни циљ ових радова је да омогућимо редовно одржавање насипа са брањене и небрањене стране насипа.