У оквиру уређења Лединачког потока у Старим Лединцима, узводно од моста код чесме на стационажи од км 4+170 до км 4+188, формирали смо корито потока армирано-бетонским канелетама димензија 125 x 100 цм. На захтев Месне заједнице, а и на задовољство грађана уредили смо стару чесму и прилаз истој и извели одвод воде која је до тада плавила прилаз чесми.