Каменарски (Лединачки) поток припада потоцима северне падине Фрушке Горе и улива се у реку Дунав на десној обали код насеља Лединци на стационажи км 1261+550.

Цео слив укупне површине 11,05 км2 лежи на брдско-планинском терену северне падине Фрушке Горе, а сам поток протеже се у дужини од 7910м.

У периоду април-мај 2013. године извршени су радови на уређењу корита Каменарског (Лединачког) потока у дужини од 84м на стационажи км 0+756 до км 0+840.
Низводно од ове деонице поток је регулисан, а профил регулисаног потока је сложеног попречног пресека и састоји се од армирано-бетонских каналета, а са леве и десне обале налазе се банкине и земљане косине. За уређење корита на стационажи км 0+756 до км 0+840 примењен је исти регулисани профил потока.