Поток Чедомир припада потоцима северне падине Фрушке Горе. У горњем делу поток протиче кроз пошумљени терен, у средњем кроз баште и насељено место Сусек, а у доњем кроз “форланд” и затим се улива у Дунав на стационажи км 1283

У близини улива у Дунав поток Чедомир заобилази природно виши терен “греду”, која се налази на самој обали Дунава, идући једним делом кроз пашњак, а даље до улива пролази кроз шуму.
Радови на уређењу потока Чедомир на стационажи км 0+000 до км 3+200 извођени су током септембра и октобра 2013. године и обухватили су измуљење корита потока од бујичног наноса, као и чишћење корита од шибља и растиња.