На овој деоници су изграђене три црпне станице: ЦС „Жабаљ“, ЦС „Врбица“ и ЦС „Ђурђево“, а постоји и стара парна ЦС „Жабаљ“. Оне одводе воде из главних канала у реципијент реку Тису.

Карта

T.D. ZABALJ

СПИСАК КАНАЛА: В-300, В-301, В-306,  Ј-48,  Ј-78, Ј-134, Ђ-300, Ђ-3000, Ђ-302, Ђ-311, Ђ-312,Ж-1, Ж-2, Ж-2-2, Ж-2-6, Ж-2-8, Ж-3, Ж-3-4, Ж-5, Ж-6, Ж-9-1, Ж-9-6, Ж-10, Ж-12-1,Ж-30, Ж-37, Ж-39, СТАРА ТИСА, СТАРА ТИСА 2-2, Ј-3, М-300, М-302, М-310 ….