На овој деоници су изграђене три црпне станице: ЦС „Мошорин“ и ЦС „Тител“ које одводе воде из главних канала у реципијент реку Тису и ЦС „Лок“ која одводи воде у реку Дунав.

Карта

T.D. TITEL

СПИСАК КАНАЛА: Т-400, Т-401-1, Т-402-33,Т-402-4-4,Т-402-43,Т-403,Т-403-1,Т-404, Т407,Т416,   Л-400 ,Л-401, Л-401-1,Л-402,Л-402-1,Л-402-2,Л-402-3,Л-404,Л-404-1,Л-404-2,Л-405,Л-405-1,Л-405-2,Л-405-3 ….