Ова деоница нема црпне станице, а мелиорациони канали се гравитационо уливају у водоток „Јегричка“ или у канал ДТД Савино Село-Нови  Сад.

Карта

T.D. TEMERIN

СПИСАК КАНАЛА: Ј-244, Ј-152-7, Ј-334, Ј-343, Ј-290, Ј-152, Ј-325, Ј-198-3, Ј-234, Ј-325, Ј-214-2,Ј-208, Ј-198-2-1, Ј-198-3, Ј-208-1, БР-40, БР-41, БР-55, БР-59,  БР-1, БР-20,БР-10 ….