Ова деоница нема црпне станице, а мелиорациони канали се гравитационо уливају у водоток „Јегричка“ или у канал ДТД Савино село-Нови  Сад.

Карта

T.D. STEPANOVICEVO

СПИСАК КАНАЛА: Ј-362, Ј-362-2, Ј-362-7, Ј-436, Ј-476, Ј-480, Ј-480-6, Ј-480-10, Ј-480-12,НС-221, НС-221-3, НС-221-8, НС-221-10, НС-221-11, НС-189, НС-189-2,НС-330, Ј-520, Ј-548, Ј-560, Ј-568, Ј-568-2, Ј-600, Ј-600-1, НС-308, НС-308-9 ….