На овој деоници су изграђене четири црпне станице: ЦС „Дунавац“, ЦС „Ковиљ“, ЦС „Калиште“ и ЦС „Врбак“. Оне одводе воде директно у реципијент реку Дунав, осим ЦС „Врбак“ која воде одводи у систем слива ЦС „Калиште“.

Карта

T.D. KAC-KOVILJ

СПИСАК КАНАЛА : Д-600, Д-6000, Д-601, Д-602, Д-604, Д-609, Д-610, К-600, К-6000, К-6001,К-6022, К-603, К-604, К-606, К-6061, К-607, ЧИКОШ, ПОЉАРЕВ, ЧУВАРЕВ,СУБИЋ,ДУНАВАЦ, МАЈУРСКИ, КЛИСА 1, КЛИСА 2, АДА, ВЕЛИКИ РИТ,ВАШАРИШТЕ,  ……