Послови на организацији и спровођењу одбране од спољних вода по Општем и Оперативном плану за одбрану од поплава на секторима Д.10.Нови Сад и Д.15.Чуруг, са укупно 118,83 км.