У циљу решења одвода атмосферских вода у МЗ Клиса, урађен је пројекат и средином месеца октобра започети су радови на углу улица Сечањска и Србобранска.

Направљен је пријемни шахт који је повезан са атмосферским каналима поменутих улица ПВЦ цевима Ø 315. Предвиђено је препумпавање вишка воде двема пумпама у оближњи канал “Пашњак”, а које се напајају електричном енергијом из разводног ормана предвиђеног пројектом.