Листа референци

2015

Редовно одржавање и функционисање водних објеката и вршење послова у области водопривреде у 2015. години на планском подручју „Шајкашка“

Инвеститор: ЈВП „Воде Војводине“

 

Одржавање водних објеката и рад стабилних црпних станица на санацији воде на територији Града Новог Сада у 2015. години

Инвеститор: Градска управа за комуналне послове

 • Радови на уређењу дела канала у улици Раде Кондић у Футогу
 • Радови на уређење дела канала у улици Привредникова код Мотинса
 • Радови на уређењу дела канала у улици Димитрија Бугарског
 • Радови на уређењу дела канала у улици Рода у Ветернику
 • Радови на уређењу дела канала Т-402 у Жичкој улици

 

Одржавање потока на територији града Новог Сада у 2015. години

Инвеститор: Градска управа за комуналне послове

 • Радови на уређењу корита Новоселског потока
 • Радови на уређењу корита Роковог потока са израдом потпорног зида
 • Редовно одржавање корита потока-крчење шибља и уклањање отпада


Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2015. години

Инвеститори:
– АПВ Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
– ЈВП „Воде Војводине“
– Општине

Општина Нови Сад

1. Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији Нови Сад

 • Уређење канала Д-603 од км 0+000 до км 2+800-уклањање акватичне вегетације-МЗ „Каћ и Будисава“
 • Уређење канала К-603 од км 0+000 до км 3+400-уклањање акватичне вегетације -МЗ „Каћ и Ковиљ“
 • Уређење канала Ј-362 од км 7+650 до км 18+500-уклањање акватичне вегетације-  МЗ „Ченеј,Руменка и Кисач“
 • Уређење канала Драговска бара  од км 0+000 до км 3+115-уклањање акватичне вегетације- МЗ „Футог“
 • Уређење дела „Роковог потока“ од км 3+293 до км 3+443-израда,транспорт и монтажа АБ каналета дим 125×100 цм-МЗ „Петроварадин“
 • Уређење  дела потока“ Киртош“ од км 0+200 до км 1+800-механизовано чишћење трске –  МЗ „Буковац“
 • Уређење  дела потока „Широке ливаде“ од км 0+550 до км 3+000-уклањање биљне вегетације – МЗ „Буковац“
 • Израда АБ пропуста на потоку  „Широке ливаде“ од км 0+407 до км 0+413- МЗ „Буковац“

2. Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији Општине Темерин

 • Уређење канала Ј-334 од км 3+300 до км 7+600 са израдом рамовског пропуста на км 6+618 и км 8+140 –МЗ Темерин

3. Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији Општине Тител

 • Радови на изради цевастог пропуста на каналу Т-405 на стац км 0+936  –МЗ Тител
 • Радови на изради цевастог пропуста на каналу Т-408 на стац км 0+936  –МЗ Тител
 • Радови на изради АБ рамовског пропуста дим 200×152 цм на каналу М-300 на стац км 4+520  –МЗ Мошорин
 • Радови на изради цевастог пропуста на каналу М-300 на стац км 5+170  –МЗ Мошорин
 • Радови на изради цевастог пропуста на каналу Л-402 на стац км 1+789  –МЗ Лок

 

Експлоатација и одржавање дренажних система и црпних станица за заштиту приобаља ХЕ „Ђердап 1“ и ХЕ „Ђердап 2“- Експлоатација и одржавање дренажног система и црпних станица на подручју Тисе, Тител-Гардиновци у 2015. години

Инвеститор: Привредно друштво „Хидроелектране Ђердап“ д.о.о. Кладово

 

Прихватање, транспорт и евакуација атмосферске и неутралне технолошке воде из круга ТЕ-ТО Нови Сад путем система за одводњавање „Ратно острво“ и црпне станице „Калиште“ у 2015. години

Инвеститор: Привредно друштво „Панонске ТЕ-ТО“ ДОО Нови Сад

2014

Редовно одржавање и функционисање водних објеката и вршење послова у области водопривреде у 2014. години на планском подручју „Шајкашка“

Инвеститор: ЈВП „Воде Војводине“

Одржавање водних објеката и рад стабилних црпних станица на санацији воде на територији Града Новог Сада у 2014. години
Инвеститор: Градска управа за комуналне послове

 • Радови на уређењу дела канала „Свињарев“
 • Радови на уређење дела канала В-801
 • Радови на уређењу дела канала Т-800
 • Радови на уређењу дела канала „Пашњак“
 • Радови на уређењу дела канала у улици Симе Матавуљ
 • Радови на уређењу дела канала Т-402 у Жичкој улици
 • Радови на уређењу корита Малокаменарског потока
 • Радови на уређењу корита Буковачког потока
 • Радови на уређењу корита Роковог потока
 • Радови на уређењу косина леве обале Каменарског потока

Одржавање потока на територији града Новог Сада у 2014. години
Инвеститор: Градска управа за комуналне послове

 • Радови на уређењу Роковог, Новоселског и Лединачког потока

Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2014. години
Инвеститори:
– АПВ Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
– ЈВП „Воде Војводине“
– Општине

1. Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији Општине Бачка Паланка, МЗ „Визић“

 • Уређење притока потока Мохорац М-1, М-2, М-3

2. Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији Општине Бачка Паланка, МЗ „Нештин“

 • Уређење Нештинског потока од км 0+000 до 1+206

 

Експлоатација и одржавање дренажних система и црпних станица за заштиту приобаља ХЕ „Ђердап 1“ и ХЕ „Ђердап 2“- Експлоатација и одржавање дренажног система и црпних станица на подручју Тисе, Тител-Гардиновци у 2014. години
Инвеститор: Привредно друштво „Хидроелектране Ђердап“ д.о.о. Кладово

Прихватање, транспорт и евакуација атмосферске и неутралне технолошке воде из круга ТЕ-ТО Нови Сад путем система за одводњавање „Ратно острво“ и црпне станице „Калиште“ у 2014. години
Инвеститор: Привредно друштво „Панонске ТЕ-ТО“ ДОО Нови Сад

2013

Радови на редовном одржавању и функционисању водних објеката и вршењу послова у области водопривреде у 2013. години на планском подручју „Шајкашка“
Инвеститор: ЈВП „Воде Војводине“
_____

Радови на појачаном одржавању канала Ј-344 у циљу обезбеђења двонаменске функције наводњавања у 2013. години
Инвеститор: ЈВП „Воде Војводине“
_____

Одржавање отворених канала и насипа у 2013. години
Инвеститор: Градска управа за комуналне послове

 • Радови на зацевљењу дела канала Т-800 у насељу Адице
 • Радови на зацевљењу дела канала В-801 у Ветернику
 • Радови на уређењу дела улице Симе Матавуљ-подручје“Јужни Телеп“
 • Радови на зацевљењу канала „Пашњак“ на Клиси
 • Радови на санацији јаруге-вододерине на Поповици
 • Радови на зацевљењу дела канала у улици Раде Кондић у Футогу
 • Радови на уређењу дела Лединачког потока
 • Радови на уређењу дела Буковачког потока
 • Радови на уређењу дела Роковог потока

_____

Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта у 2013. години
Инвеститори:
– АПВ Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство
– ЈВП „Воде Војводине“
– Општине

1. Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији Општине Темерин, МЗ „Бачки Јарак“

 • Измуљење канала бр. 33

2. Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији Општине Беочин, МЗ „Беочин град“

 • Регулација Козарског потока

3. Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада, МЗ „Ветерник“

 • Измуљење канала В-801

4. Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији Општине Жабаљ, МЗ „Госпођинци“

 • Уређење канала Ј-152-7-2

5. Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији Општине Жабаљ, МЗ „Ђурђево“

 • Устава на каналу В-311

6. Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији Општине Жабаљ, МЗ „Жабаљ“

 • Измуљење канала Ј-48-1
 • Измуљење канала Ј-48
 • Уређење канала Ј-134

7. Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада, МЗ „Каћ“

 • Измуљење канала К-606
 • Измуљење канала К-608

8. Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада, МЗ „Кисач“

 • Уређење дела канала Ј-362-7

9. Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада, МЗ „Клиса“

 • Зацевљење дела канала Пашњак

10. Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада, МЗ „Лединци“

 • Уређење дела Каменарског потока

11. Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада, МЗ „Петроварадин“

 • Уређење дела Роковог потока

12. Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада, МЗ „Руменка“

 • Уређење канала бр. VI

13. Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији Општине Темерин, МЗ „Сириг“

 • Измуљење канала бр. 43
 • Измуљење канала бр. 59

14. Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији Општине Беочин, МЗ „Сусек“
Измуљење дела потока Чедомир
15. Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији Општине Темерин, МЗ „Прва МЗ Темерин“

 • Измуљење канала Ј-244
 • Измуљење канала бр. 25

16. Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада, МЗ „Футог“

 • Уређење канала Кудељара
 • Уређење канала Плавшина долина
 • Уређење канала Салашке ледине I, II, III
 • Измуљење канала В-1

17. Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији Општине Жабаљ, МЗ „Чуруг“

 • Измуљење канала Ж-17-1

_____

2012

Радови на редовном одржавању и функционисању водних објеката и вршењу послова у области водопривреде у 2012. години на планском подручју „Шајкашка“
Инвеститор: ЈВП „Воде Војводине“
______

Радови на појачаном одржавању канала Ј-344 у циљу обезбеђења двонаменске функције наводњавања у 2012. години
Инвеститор: ЈВП „Воде Војводине“
______

Радови на санацији каналске мреже за одводњавање на посебно угроженом делу подручја „Шајкашка“ у 2012. години
Инвеститор: ЈВП „Воде Војводине“
______

Одржавање отворених канала и насипа у 2012. години
Инвеститор: Градска управа за комуналне послове

 • Радови на уређењу канала „Велики Рит“ у Новом Саду у улици Живојина Ћулума
 • Радови на зацевљењу дела канала „Пашњак“ у улици Олге Пенавин У Новом Саду
 • Радови на зацевљењу дела канала Т-800 у насељу Адице
 • Радови на зацевљењу дела канала В-801 у Ветернику
 • Радови на уређењу дела Роковог потока у Петроварадину
 • Радови на уређењу Малокаменарског потока у Старим Лединцима
 • Радови на уређењу дела Каменарског потока у Лединцима
 • Радови на санацији дела уличних канала у улици Бенешовој у Кисачу