У оквиру инвестиционих радова у К.О. Петроварадин од почетка децембра 2017. године трају обимни радови на уређењу Роковог потока. Пројектом је предвиђено формирање бетонског профила ширине 3 м и косина дужина по 2,12 м испод којег се претходно уграђује геотекстил и туцаник уз набијање. Радове уз поток прати и инспекциона стаза од туцаника која се формира сукцесивно. Уговорени рок завршетка радова на новој траси дужине 488 м је крај новембра 2018. године.