У оквиру програма суфинансирања у К.О. Лединци крајем месеца јуна уредили смо 151 метар потока Шандоровац низводно од пружног прелаза, од стационаже км 0+318,7 до км 0+469,7. Постављено је 148 армирано-бетонских елемената са уливном делом и паровима крилних зидова на почетку и крају предметне деонице. На спојевима елемената постављен је геотекстил као мембрана против замуљења, а прочишћени су и пролази испод друмског и пружног прелаза.