У оквиру радова на одржавању отворених канала на територији града Новог Сада уредили смо корито Буковачког потока у дужини 50 м (од км 0+762 до км 0+712) уградњом армирано-бетонских префабрикованих профила – каналета. Радови на потоку биће настављени у континуитету у дужини од предвиђених 98 м (од км 0+860 до км 0+762).