У оквиру годишњег уговора о редовном одржавању потока као и програма суфинансирања у К.О. Петроварадин почетком месеца маја завршили смо радове на уређењу нових 148 метара корита Буковачког потока од стационаже км 0+762 до стационаже км 0+910. Постављени су армирано-бетонски елементи правоугаоног пресека са геотекстилом на преходно уграђеном тампону од туцаника и слоју мршавог бетона. Наставак радова на наведеној локацији очекујемо почетком месеца јуна.