Тренутно су у току радови на постављању армирано-бетонских каналица   у  улици Доња Барања  У Буковцу . Овим радовима обложиће се постојећи атмосферски канал чиме ће се омогућити ефикасније одвођење атмосферских вода из поменуте улице.