У току су радови на мелиорационим каналима Т-405 и Т-408 у К.О. Тител и Л-402 у К.О. Гардиновци.

Радови на наведеним каналима обухватају извођења цевастих пропуста у циљу обезбеђења функције канала и приступа пољопривредним површинама. Превиђа се изградња цевастих пропуста пречинка 1000 мм на каналу Т-405 и 1200 мм на каналима Т-408 и Л-402. Монтажа цеви одвија се у сувом, што се обезбеђује пумпањем дотекле воде из радне јаме. Цеви се постављају на тампон слој туцаника дебљине 20цм. Спојеви цеви обмотавају се тракама геотекстила.