У току су радови на мелиорационом каналу М-300 у К.О. Мошорин. На стационажи км 5+170 приводи се крају извођење армирано-бетонског правоугаоног пропуста.

На стационажи км 5+170 приводи се крају извођење армирано-бетонског правоугаоног пропуста светлог отвора 2,00 м x 1,52 м, а одмах након тога, у последњој недељи јуна приступиће се извођењу још једног пропуста на стационажи км 4+520. Пропусти се раде на локацијама постојећих мостова који су девастирани дугогодишњом употребом, а у циљу обезбеђења функције канала и приступа пољопривредним површинама.