У оквиру редовног одржавања потока на територији града Новог Сада настављени су радови на Роковом потоку у Петроварадину.

Изведен је масивни потпорни зид са уливном грађевином који представља прелазни део према новом профилу потока предвиђеног пројектом. У овој фази предвиђени су радови у дужини од 25 м, а исте планирамо да изведемо до почетка месеца новембра.