Услед кише јачег интензитета и наноса у потоцима указала се потреба за хитном интервенцијом на Лединачком потоку код Старих Лединаца и Буковачком потоку у Петроварадину.

Приступили смо ручном крчењу вегетације уз потоке уз машинско одвожење као и чишћењу корита потока машинским путем. Радови су извршени успешно.