Дана 26.09.2016.године , отпочели смо радове на крчењу самоникле вегетације , као и сечење  стабала са  трасе Новоселског  потока у Сремској Каменици, на стац. од км 0+000 км 0+150.  Искрчена и исечена биљна вегетација  се износи ван потока  и односи на депонију.