Дана 19.09.2016.године , отпочели смо радове на крчењу самоникле вегетације , као и сечење  стабала са  трасе Буковачког потока.  Искрчена и исечена биљна вегетација  се износи ван потока  и односи на депонију.