На каналу Т-411-1, крајем месеца августа извели смо рамовски пропуст који се налази око 2 км јужно од Лока на стационажи км 1+559. Рамовски армирано-бетонски елементи укупне дужине 10 м са крилним зидовима постављани су на подлогу од неармираног бетона и слоја туцаника. На крајевима пропуста изведени су крилни зидови и облоге од армираног бетона. На пропусту и прилазима урађена је и коловозна конструкција  од туцаника