У првој половини септембра на шумском путу у Ковиљу замењен је урушени плочасти пропуст дуплим цевастим пропустом. Након уклањања пропуста приступили смо изградњи цевастог пропуста пројектованог са два цевовода сачињеног од армирано-бетонских цеви пречника 1000 мм, дужине 13 м на тампон слоју од ломљеног камена, туцаника и армираног бетона. На крајевима пропуста изведени су армирано-бетонски чеони зидови као и коловозна конструкција и приступни пут од туцаника уклопљеног у трасу претходног пропуста.