Средином септембра у склопу редовног одржавања изведен је цевасти пропуст на каналу “Шумски” на стационажи км 1+900. Пропуст је израђен од армирано-бетонских цеви пречника 1000 мм укупне дужине 7 м положених на јастук од неармираног бетона и тампон од туцаника. Узводно и низводно од пропуста израђени су крилни зидови. Простор изнад цевовода је затрпан песком уз набијање, слојем земље и завршним слојем од туцаника.