У оквиру уређења цевастих пропуста на подручју града Новог Сада од средине месеца јуна смо започели и убрзо завршили радове на санацији пропуста на каналу Ј-362-7 на северу Кисача.

Постојећи пропуст је проширен уградњом канелета са покривним плочама, а постављене су и две заштитне ограде којима је осигурана безбеднот пешака.