• Агрегати,
 • једноосовинска приколица,
 • двоосовинске приколице,
 • лабудица,
 • вуљушкар,
 • хидраулични багерски таруп,
 • тракторски таруп,
 • специјализована хидраулична кашика,
 • ротационе косачице,
 • ношена ратарска прскалица,
 • моторне тестере,
 • моторне косачице.
 • тримери,
 • потапајуће пумпе.