У току су радови на одржавању потока на територији Града. Радови се изводе на Новоселском потоку у Сремској Каменици, Роковом потоку у Петроварадину и Лединачком потоку у насељу Лединци.

Радови на поменутим потоцима обухватају крчење самоникле вегетације, сечење стабала и њихово изношење ван трасе потока, а ‚ затим утовар и одвожење на депонију. У оквиру одржавања потока предвиђено је такође и ручно и машинско измуљење потока са утоваром ископаног земљаног материјала и транспортом на депонију.