Насипи служе за одбрану од спољних вода.
Деле се на насипе и одбрамбене линије реке Дунав и реке Тисе и одбрамбену линију која штити од евентуалних продора воде у насипе и одбрамбене линије.