У оквиру плана обнове механизације у 2016 години извршена је набавка новог багера са дугом стрелом марке DOOSAN, модел DX225LC чиме ће бити значајно унапређен рад на позицијама одржавања канала као што су измуљење и уклањање високе и ниске вегетације.