Изграђени су на местима укрштања путева са водним објектима и служе за прелаз возила и механизације (пољопривредне и грађевинске и др.)