Машинска радионица

Електро-машинска радионица представља један од кључних елемената техничке подршке В.Д.“Шајкашке“д.о.о., која својом ефикасношћу, способношћу и компетентношћу радника механичара и електричара на челу са шефом електро-машинске радионице успешно врши одржавање грађевинских машина и остале механизације. Такође, врши ремонт великих црпних станица, устава и мањих црпних станица на њиховом редовном одржавању, ремонту као и на уградњи нове хидромеханичке и електро опреме.