Располажемо са три „комбинирке“ (ровокопач-утоваривач) марке ЈЦБ нове генерације типа 4ЦX ЕЦО, снага мотора 74,6 кW (100 КС), дубима копања 5,88 м, запремина мотора 3.990 ццм. Годишта производње су 2003., 2006. и 2016., а омогућавају примену широког спектра радних алата.