Радови на изградњи армирано-бетонске уставе на мелиоративном каналу В-311, на стационажи 7+400, обухватили су период од септембра до децембра 2013. године.

Пројектовани елементи канала В-311 су: проток 2281 л/с, ширина дна 1.0м, висина воде 1.5м.
Устава је израђена од армираног водонепропусног бетона МБ30 В6 М100 са једним проточним пољем у којем се налази табласти затварач. Као мера сигурности за функционисање уставе предвиђена је могућност затварања уставе шандор гредама.