У оквиру редовног одржавања објеката црпних станица обновили смо фасаду ЦС „Дунавац“. Израђена је гранулисана фасада као и хидроизолациони флексибилни слој по обиму објекта. Заштита металне браварије извршена је бојењем фасадних врата и прозора.