У току је обнова фасаде црпне станице „Дунавац“. Предвиђено је наношење гранулисане фасаде у сегментима уз потребну припрему и предрадње, а у циљу заштите сокле биће нанет хидроизолациони флексибилни слој по целом обиму објекта. У склопу адаптације биће обновљен и раван кров црпне станице „Дунавац“. Предвиђени су лимарски радови на крову, замена громобранских трака као и монтажа хоризонталних олука.