Располажемо са багером DOOSAN DX 225LC-3 SLR гусеничар (са дугом стрелом) са максималним дохватом 15,38 м, а који користимо за ископ и измуљење канала, као и за уклањање акватичне вегетације. Снага мотора 124 кW (167 КС), запремина мотора 5.890 ццм. Година производње 2014.

Располажемо са багером РАДОЈЕ ДАКИЋ Г700, гусеничар (са кратком стрелом), снага мотора 70 кW. Година производње 1997.

Располажемо са багером JCB JS 220 LC (са кратком стрелом) снаге мотора 106 кW. Година производње 2006.

Располажемо са багером DOOSAN DX 225LC-3 SLR, гусеничар (са дугом стрелом) са максималним дохватом 15,38 м. Користи се за ископ и измуљење канала, као и уклањање акватичне вегетације. Снага мотора 124,3 кW (167,4 КС), запремина мотора 5.890 ццм. Година производње 2015.

Располажемо са багером DOOSAN DX 225LC-V, гусеничар (са кратком стрелом) са максималним дохватом 9,9 м. Користи се за ископ и измуљење канала, као и уклањање акватичне вегетације и машинско уклањање биљне вегетације. Снага мотора 116 кW (155 КС), запремина мотора 5.890 ццм. Година производње 2012.

Располажемо са багером DOOSAN DX 225LC-3 SLR гусеничар (са дугом стрелом) са максималним дохватом 15,38 м, а који користимо за ископ и измуљење канала, као и за уклањање акватичне вегетације. Снага мотора 124 кW (167 КС), запремина мотора 5.890 ццм. Година производње 2016.