РАДОВИ НА СТАБИЛИЗАЦИЈИ НАСИПА КОВИЉ – НОВИ САД НА ДЕОНИЦИ Д.10.2

По налогу инвеститора ЈВП “Воде Војводине” приступили смо радовима на санацији насипа Ковиљ – Нови Сад којом је обухваћена поправка туцаничког застора, банкине насипа, косине насипа и насипских рампи.